STU på Solrød Produktionsskole

Afklaring og plan

De første 12 uger af elevens uddannelse på Solrød Produktionsskole bliver brugt på et afklaringsforløb.

I løbet af afklaringsforløbet stiftes bekendtskab med skolens 4 linjer, og eleven får en smagsprøve på hvad det er for en faglighed, vi kan tilbyde på Solrød Produktionsskole. Derudover får vi dannet os et billede af, hvad elevens uddannelsesplaner skal indeholde, samtidig med at vi får sat fokus på hvilke personlige problematiker der evt. skal arbejdes med.

Afklaringsforløbet slutter med at eleven sammen med sine undervisere, sin vejleder på produktionsskolen, sin UU-vejleder og eventuelt sine forældre, får lavet en endelig uddannelsesplan.

Den enkelte elevs uddannelsesplaner skal indeholde mål for undervisning, aktiviteter og praktik. Planen skal beskrive

  • Hvad skal eleven lærer og hvorfor.
  • Hvornår skal eleven lære det.
  • Hvor skal de forskellige dele som uddannelsen bliver sat sammen af foregå.

Handlingsplan

Undervisningen udgør et 3 årigt uddannelsesforløb, som er tilpasset elevens særlige behov, forudsætninger, modenhed og interesser.

Eleven vil på skolen blive en integreret del af skolens dagligdag og skolens bredde faglighed danner fundament for den enkelte STU-elev.

For STU eleven vil der være specielt fokus på substantielle personlige færdigheder som en integreret del af livet på skolen. Der vil blive arbejdet med elevens basale færdigheder og den modenhedsmæssige afklaring til livet som sådan.

 

Skolens 4 linjer er:

 

MADKOMPANIET

Underviser Søren Munch

Vi laver mad der smager godt og ser lækkert ud.

Her vil du udfordre dine smagsløg, arbejde og udvikle dine kreative evner og udtryk. På skolens køkkenlinje vil du mærke suset og lidt af atmosfæren fra restaurationsbranchen. Om du bare vil lære at lave ad til dig selv, venner og familien eller uddanne dig inden for de mange muligheder under køkkenbranchen.

I skolens store køkken laver vi morgenmad og frokost til elever og lærere samt opgaver ud af huset på bestillinger. Min bagrund er uddannelse i det kolde og varme køkken og jeg har mange års erfaring med pædagogik og arbejde med unge mennesker.

Mit mål med undervisningen er at tilbyde hjælp og rådgive, så de unge får en faglig forståelse, og dermed kan blive inspireret til at træffe et uddannelsesvalg og måske skabe sig en karriere inden for madlavningsbranchen.

Undervisningen tager udgangspunkt i eleverne og deres interesser, men også i traditioner og kulturer fra andre lande. Du vil møde et godt arbejdsmiljø, hvor du vil komme til at arbejde sammen med andre unge, samt lære hvor vigtigt der er, at man føler sig set og hørt.

Hygiejne og egenkontrol (vi har elite-smiley)

Vi opfordre til motion flere gange om ugen, så derfor vil du løbenede blive præsenteret for motionstilbud som dans og boldspil.

IT & MEDIE

Underviser Jens Jokumsen

Her er det cool at være nørd

Skolens IT og Medie linje giver mulighed for, at arbejde med dig selv, din personlige og kreative udvikling. Værkstedet er også for unge, der er interesseret i, at lære mere om PC’ens opbygning samt at lære at samle, fejlfinde og reparere en PC. Hvad enten du vil være den nye Steve Jobs, skabe dig en tilværelse som selvstændig eller blot lære, at lave web design, udarbejde materiale til tryk medie, eller noget o programmering, er IT og Medie værkstedet, stedet for dig.

Undervisningen tager udgangspunkt i eleverne og deres interesser. Der lægges vægt på, at give eleverne rig mulighed for, at arbejde på egne projekter med hjælp og rådgivning fra underviseres side. Det vægtes også højt, at vinkle uddannelsen direkte mod erhvervsuddannelserne med særlig fokus på IT-supporter, Digital Media, Datamatiker og Web-Intergrator uddannelserne.

MODE, KREATIVITET & PÆDAGOGIK

Underviser Britt Vittrup

En ny og spændende linje.

Hvad betyder de valg man tager, både hvad angår mad, motion, afhængighed/stimuli, for hvordan du har det?

Undervisningen vil give grundlæggende færdigheder i, hvordan du omgås andre mennesker, og de serviceopgaver der ligger i fagområderne.

I værkstedet kommer vi rundt om sundhedslære, kost og motion, kommunikation, personlig udvikling og pædagogik, desuden vil du få kendskab til hygiejne og rengøring. Krop og bevægelse er ligeledes en del af vores værksted. Vi vil besøge forskellige virksomheder, og du kommer i praktik på en arbejdsplads.

TRÆ & DESIGN

Underviser Nicolai Winther

Lær at bruge dine hænder, og udforsk dine kreative sider.

På Træ & Design får du rig mulighed for, at prøve kræfter med mange af de udfordringer du vil møde, hvis du ønsker at arbejde under for håndværksfagene. Linjen er bygget op omkring faste opgaver i huset, bestilte opgaver udefra og ren leg, design og ideudvikling, hvor dine ideer kan få liv og måske indgå i produktionen fremover.

På Træ & Design kan du forvente, at du får brugt dine hænder og krop hver dag. Vi arbejder både ude og inde, så hverdagene ligner sjældent hindanden.

Filosofien på værkstedet er, at vi selvfølgelig skal nå de opgaver der ligger, men at der altid er plads til, at den enkelte elev kan lege med design og gode ideer, hvis lysten er der.