Pædagogiske grundlag

Eleverne skal føle at der er brug for dem og at de er de mest centrale personer i skolens hverdag.
Eleverne mødes med en åben- og ligeværdighed, som ligger til grund for et tillidsfuldt samarbejde, såvel personligt, socialt som fagligt.
Der bliver taget udgangspunkt i den enkelte elevs behov når forløbsplanerne bliver lagt. Disse bliver justeret løbende.
Solrød Produktionsskole tilbyder undervisningsforløb som i videst muligt omfang integrerer produktion, undervisning og udvikling af livs færdigheder med hinanden. Undervisningen er inspireret af håndværkenes læringskultur, og bygger på de danske folkeoplysningsværdier og har den danske demokrati opfattelse som grundlag.
Solrød Produktionsskole er en af de mindre produktionsskoler, hvor alle kender alle.
Linjestørrelsen forsøges holdt på 7 – 8 elever per linje.
Vi arbejder tæt sammen med Ungdommens Uddannelses Vejledning især når det gælder at køre specielle forløb og finde nye veje ud i uddannelses- og erhvervslivet.