Målgruppe

Optagelse og udskrivning af elever finder sted løbende alt afhængig af de enkeltes behov.

Betingelse for optagelse på skolen:
Du har opfyldt din undervisningspligt ( dvs. gået 9 år i skole, børnehaveklassen tæller ikke)
Du er ikke fyldt 25 år.
Du har umiddelbart ikke forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse.
Du har måske afbrudt et forløb på en ungdomsuddannelse.
Du har ikke gennemført en ungdomsuddannelse.

Opholdet på Solrød Produktionsskole kan vare op til 1 år.