Bestyrelsen

Henrik T. Larsen – Formand, særlig personkreds, byrådmedlem
Jens Otto Olsen – DA-repræsentant
Bo Nygaard Larsen – Byrådsmedlem, særlig personkreds
Britt Vittrup – Personalerepræsentant
Jørgen Sunddahl, –  3f